McAfee Ireland ltd, (”McAfee”) Villkor för kampanj med kontant återbetalning (”Kampanjen”):

 1. Kampanjen omfattar nya inköp av berättigande produkter under kampanjperioderna.
 2. Kampanjen är öppen för invånare i Storbrittanien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Italien, Polen, Sverige, Norge, Finland, Österrike, Belgien, Danmark, Luxemburg, Irländska republiken, Portugal, Turkiet, Schweiz, Ryssland och Australien.
 3. Detta erbjudande är inte tillgängligt för anställda hos McAfee, dess moderbolag, filialer, dotterbolag, reklambyråer, representanter, grossister, återförsäljare, säljpersonal, detaljister, deltagande butiker eller någon som har anknytning till kampanjen.
 4. I enlighet med dessa villkor kan kunder begära kontant återbetalning efter att ha köpt en kampanjprodukt under kampanjperioderna.
 5. Ett fullständigt och giltigt anspråk måste skickas in inom 14 dagar från inköpsdagen. För att undvika tveksamheter, räknas inköpsdagen som dag ett. Anspråk som skickas före eller efter detta tidsintervall kommer att anses vara ogiltiga.
 6. Besök www.mcafeepromotions.com och fyll i anspråksformuläret på nätet. Du kommer att behöva ange kontaktinformation och uppgifter om inköpet, bland annat inköpsdagen och den kupongkod från McAfee som bekräftas via e-post efter att köpet slutförts.
 7. Så snart vi tagit emot anspråket kommer du att få en bekräftelse via e-post från help@mcafeepromotions.com där det framgår om anspråket på kontant återbetalning har godkänts. Det åligger den som skickar in anspråket att inom sju dagar från det att anspråket skickats kontakta agenten på ovanstående e-postadress, om ingen bekräftelse har tagits emot.
 8. Förutsatt att dessa kampanjvillkor är uppfyllda, kommer rabattbeloppet att betalas till dig via banköverföring. Utbetalningarna görs i regel inom 30 dagar efter att anspråket validerats.
 9. Inkommer ett ofullständigt anspråk, skickas ett e-postmeddelande ut, så att du ska få möjlighet att lämna in de efterfrågade uppgifterna inom sju dagar från det att e-postbrevet skickats. Om inget svar inkommit inom sju dagar, kommer anspråket på kontant återbetalning att avvisas.
 10. Anspråk får endast skickas in av slutkonsumenten. Återförsäljare får inte skicka in anspråk för sina kunders räkning.
 11. McAfee förbehåller sig rätten att byta ut kampanjprodukter under kampanjperioden.
 12. Rabatten är inklusive skatter och banköverföringsavgifter. Om denna rabattåterbetalning utgör en skattepliktig förmån, bär mottagaren hela skatteansvaret.
 13. Om en kampanjprodukt av något skäl returneras eller byts ut under anspråksperioden för kontantåterbetalning, och om den begärda kontantersättningen inte har betalats ut, annulleras det ursprungliga anspråket och du kommer att behöva skicka in ditt anspråk på nytt så att det motsvarar din ersättande beställning. Om kampanjprodukten returneras eller byts ut efter att anspråket på kontant återbetalning har godkänts och betalats, kan den återbetalade summan, helt enligt McAfees godtycke, återvinnas från dig på begäran.
 14. McAfee saknar ansvar eller skadeståndsskyldighet för fel som rör teknik, hårdvara, mjukvara, server, webbplats eller övriga fel eller skada av något slag, i den utsträckning som detta förhindrar en deltagare att delta eller på annat sätt hindrar hans/hennes medverkan i kampanjen. Insändningskvitto kommer inte att godtas som mottagningsbevis.
 15. McAfee förbehåller sig rätten att granska alla anspråk för att säkerställa att kampanjvillkoren uppfyllts samt att begära ytterligare upplysningar vad gäller godtyckliga anspråk och verifikationer.
 16. För att använda alla tjänster som tillhandahålls på denna webbplats bekräftar och godkänner du villkoren för denna kampanjen. McAfees integritetspolicy finns på: https://www.mcafee.com/uk/about/legal/privacy.aspx?id=privacy
 17. Ingivande av falsk, felaktig, vilseledande eller bedräglig dokumentation kan medföra uteslutning från denna och kommande kampanjer från McAfee och kan leda till åtal för den som skickar in anspråket.
 18. McAfees avgöranden, vad gäller kampanjens alla aspekter, är slutgiltiga och bindande.
 19. McAfee förbehåller sig rätten att ändra eller upphäva kampanjvillkoren utan föregående meddelande.
 20. Korrespondensadressen är: McAfee Cashback, PO Box 523, Gateshead, NE8 9EN, Storbritannien.
 21. Vid frågor angående statusen för dina anspråk kan du besöka webbplatsen, skicka e-post till: help@mcafeepromotions.com eller ringa 0844680671 mellan kl. 09.00 och 17.00 måndag till fredag (lokal tid).
 22. Initiativtagare är McAfee Ireland Limited, 25/28 North Wall Quay, Dublin 2, Ireland. Skicka inga anspråk till denna adress. De kommer inte att besvaras.

Spåra ditt anspråk

Ange ditt anspråks-id nedan för att spåra hur handläggningen fortskrider